Menu

ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ

Въведение

 

Добре дошли в известието за неприкосновеност на Megger Group. 

Megger уважава Вашата неприкосновеност и се ангажира със защитата на Вашите лични данни. Това известие за неприкосновеност ще Ви информира относно начина, по който се грижим за личните Ви данни, когато посещавате нашия уебсайт (независимо от това откъде го посещавате), и ще Ви уведоми за Вашите права на неприкосновеност и как законът Ви защитава. 

Това известие за неприкосновеност е предоставено в постъпков формат, така че можете да щраквате до конкретните зони, заложени по-долу. Алтернативно можете да изтеглите pdf версия на политиката тук. Моля, използвайте и речника, за да разберете значението на някои от термините, използвани в това известие за неприкосновеност.

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И КОИ СМЕ НИЕ

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

3. КАК СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

5. РАЗКРИВАНИЯ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

6. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

8. ЗАДЪРЖАНЕ НА ДАННИТЕ

9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

10. РЕЧНИК

 

1. Важна информация и кои сме ние

 

Предназначение на това известие за неприкосновеност

Настоящото известие за неприкосновеност цели да Ви предостави информация за начина, по който Megger събира и обработва личните Ви данни при Вашето използване на този уебсайт, включително всякакви данни, които може да предоставите чрез този уебсайт, когато се абонирате за нашия бюлетин, закупувате продукт или услуга или участвате в конкурс. 

Този уебсайт не е предназначен за деца и ние не събираме съзнателно данни, отнасящи се до деца.

Важно е да прочетете това известие за неприкосновеност заедно с всякакво друго известие за неприкосновеност или известие за справедливо обработване, което можем да предоставим по конкретни поводи, когато събираме или обработваме лични данни за Вас, така че да сте напълно осведомени как и защо използваме данните Ви. Това известие за неприкосновеност допълва другите известия и не е предназначено да ги отменя. 

Администратор на данни

Megger е съставена от различни юридически лица. Настоящото известие за неприкосновеност е издадено от името на Megger Group, така че когато споменаваме „Megger“, „ние“, „нас“ или „наше“ в това известие за неприкосновеност, ние се позоваваме на съответната компания в Megger Group, отговорна за обработването на данните Ви. Ние ще Ви уведомим кое юридическо лице ще бъде администраторът за Вашите данни, когато закупите продукт или услуга при нас. Megger Group Limited е администраторът на данни и отговаря за този уебсайт. 

При нас има отдел за неприкосновеност на данните, отговорен за разглеждане на въпроси във връзка с това известие за неприкосновеност. Ако имате някакви въпроси относно това известие за неприкосновеност, включително всякакви искания за упражняване на законните Ви права, моля, свържете се с нас чрез заложените по-долу данни. 

Данни за контакт

Нашите пълни данни са:

Пълно име на юридическото лице: Megger Group Limited

Имейл адрес:  meggerdataprivacy@megger.com

Пощенски адрес: Мегер България ЕООД, София 1505, бул. Ситнияково 35, България

Промени в известието за неприкосновеност и задължението Ви да ни уведомявате за промени

Тази версия последно е актуализирана на 30-ти април 2018 г.

Важно е личните данни, които съхраняваме за Вас, да са точни и актуални. Моля, информирайте ни, ако личните Ви данни се променят по време на взаимоотношенията Ви с нас.

Връзки с трети страни

Този уебсайт може да включва връзки към уебсайтове на трети страни, приставки и приложения. Щракването върху тези връзки или активирането на тези свързвания може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уебсайтове на трети страни и не сме отговорни за техните декларации за неприкосновеност. Когато напуснете нашия уебсайт, ние Ви съветваме да четете известието за неприкосновеност на всеки уебсайт, който посещавате.

 

2. Данните, които събираме за Вас

 

Лични данни или лична информация означава всякаква информация за дадено физическо лице, от която това лице може да бъде идентифицирано. Тя не включва данни, при които самоличността е била заличена (анонимни данни).

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за Вас, които сме групирали заедно, както следва:

 • IДанни за самоличност включват, но не са ограничени до, собствено име, моминско име, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, семейно положение, звание, дата на раждане и пол.
 • Данни за контакт включват, но не са ограничени до, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
 • Финансови данни включват, но не са ограничени до, банкова сметка и данни на карта за плащане.
 • Данни за трансакция включват, но не са ограничени до, данни за плащанията до и от Вас и други данни за продукти или услуги, които сте закупили от нас.
 • Технически данни включват адрес на интернет протокол (IP), Вашите данни за влизане, тип и версия на браузъра, настройка и локация на часовата зона, типове и версии на приставки на браузъра, операционна система и платформа и друга технология на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт. 
 • Данни за профила включват, но не са ограничени до, Вашето потребителско име и парола, направените от Вас покупки или поръчки, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отговори на анкета.
 • Данни за потреблението включват, но не са ограничени до, информацията за начина, по който използвате нашите уебсайт, продукти и услуги.
 • Маркетингови и комуникационни данни включват [Вашите желания да получавате маркетинг от нас и нашите трети страни и Вашите предпочитания за комуникация].

Ние също така събираме, използваме и споделяме Обединени данни, като статистически или демографски данни, за всякаква цел. Обединените данни могат да бъдат изведени от Вашите лични данни, но не се считат за лични данни по закон, тъй като тези данни не разкриват пряко или косвено Вашата самоличност. Например ние можем да обобщим Вашите Данни за потреблението, за да изчислим процента на потребителите, които осъществяват достъп до конкретна функция на уебсайта. Все пак, ако съчетаем или свържем Обединените данни с Вашите лични данни така, че те могат пряко или косвено да Ви идентифицират, ние третираме комбинираните данни като лични данни, които ще бъдат използвани в съответствие с това известие за неприкосновеност.

Ние не събираме никакви Специални категории лични данни за Вас (това включва данни за Вашата раса или етнически произход, религиозни или философски вярвания, полов живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членства в профсъюзи, информация за Вашето здраве и генетични и биометрични данни). Ние също така не събираме информация за криминалните присъди и нарушения.

Ако не успеете да предоставите лични данни

Когато трябва да съберем лични данни по закон или според условията на договор, който имаме с Вас, и Вие не успеете да предоставите тези данни, когато се изискват, ние може да не сме в състояние да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с Вас (например, да Ви предоставим стоки или услуги). В този случай може да се наложи да откажем продукт или услуга, който имате при нас, но ще Ви уведомим към момента, ако случаят е такъв. 

 

3. Как се събират личните Ви данни?

 

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • Директни взаимодействия. Може да ни дадете Вашата самоличност, данни за контакт и финансови данни, като попълните формуляри или чрез кореспонденция с нас по пощата, по телефон, по имейл или по друг начин. Това включва личните данни, които предоставяте, когато:
 • кандидатствате за нашите продукти или услуги;
 • създавате акаунт на нашия уебсайт;
 • се абонирате за нашите новини или други публикации; 
 • искате да Ви бъде рекламен материал;
 • се включите в конкурс, промоция или анкета; или
 • ни давате някаква обратна връзка
 • Автоматизирани технологии или взаимодействия. Когато взаимодействате с нашия уебсайт, ние може автоматично да събираме Технически данни за Вашето оборудване, действия и модели при сърфирането. Ние събираме тези лични данни чрез използване на „бисквитки“, регистри на сървъра и други подобни технологии. Ние може също да получим Технически данни за Вас, ако посещавате други уебсайтове, използващи нашите бисквитки. Моля, вижте нашата политика за бисквитки за повече подробности.
 • Трети страни или публично достъпни източници. Ние можем да получим лични данни за Вас от различни трети страни и публични източници, както е заложено по-долу:
 • Технически данни от следните страни:
  1. аналитични доставчици, като Google, базирани извън ЕС; 
  2. рекламни мрежи, базирани във или извън ЕС; и
  3. доставчици на информация за търсене, базирани във или извън ЕС.
 • Данни за контакт, Финансови данни и Данни за трансакция от доставчици на технически услуги, платежни услуги и услуги за доставка, базирани във или извън ЕС.
 • Данни за самоличност и Данни за контакт от брокери на данни или агрегатори, базирани във или извън ЕС.
 • Данни за самоличност и Данни за контакт от публично достъпни източници, като Регистъра на фирмите във Великобритания и Електронния регистър, базирани в ЕС.

 

4. Как използваме личните Ви данни

 

Ние ще използваме личните Ви данни само когато законът ни позволява. Най-често ще използваме личните Ви данни при следните обстоятелства:

 • Когато трябва да изпълним договора, който ни предстои да сключим или сме сключили с Вас.
 • Когато е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трета страна) и Вашите интереси и фундаментални права не отменят тези интереси.
 • Когато е необходимо да спазим законово или регулаторно задължение.

Типовете правна база, на която разчитаме, за да обработваме личните Ви данни, са описани по-подробно по-долу.

По принцип не разчитаме на съгласие като правна основа за обработване на личните Ви данни, освен във връзка с изпращането на трети страни на директни маркетингови комуникации до Вас чрез имейл или текстово съобщение. Имате правото да оттеглите съгласието за маркетинг по всяко време, като се свържете са нас на адрес meggersales.dataprivacy@megger.com

Цели, за които ще използваме Вашите лични данни

Изложили сме по-долу в табличен формат описание на всичките начини, по които планираме да използваме личните Ви данни и на кои от правните основи разчитаме, за да правим това. Освен това сме определили какви са нашите легитимни интереси, където е уместно.

Обърнете внимание, че можем да обработваме личните Ви данни поради повече от едно законосъобразно основание в зависимост от конкретната цел, за която използваме данните Ви. Моля, свържете се с нас ако са Ви необходими подробности за конкретното правно основание, на което разчитаме, за да обработваме личните Ви данни, където е заложено повече от едно основание в таблицата по-долу. 

 

Цел/Дейност

Тип данни

Законосъобразна база за обработване, включително база за легитимен интерес

Да Ви регистрираме като нов клиент или доставчик

(a) Самоличност

(b) Контакт

Изпълнение на договор с Вас

Да обработим и доставим поръчка, включително:

(a) Управляване на плащания, такси и начислявания

(b) Събиране и възстановяване на пари, които ни се дължат

(a) Самоличност

(b) Контакт

(c) Финансова информация

(d) Трансакция

(e) Маркетинг и комуникации

(a) Изпълнение на договор с Вас

(b) Информация, необходима за нашите легитимни интереси (за възстановяване на дългове, които са ни дължими)

Да управляваме взаимоотношението си с Вас, което ще включва:

(a) Да Ви известим за промени в нашите условия или политика за неприкосновеност

(b) Да Ви помолим да оставите рецензия или да попълните анкета

(a) Самоличност

(b) Контакт

(c) Профил

(d) Маркетинг и комуникации

(a) Изпълнение на договор с Вас

(b) Информация, необходима за спазване на законово задължение

(c) Информация, необходима за нашите легитимни интереси (да поддържаме записите си актуализирани и да проучваме как клиентите използват нашите продукти/услуги)

Да Ви дадем възможност да участвате в теглене на награди, конкурс или попълване на анкета

(a) Самоличност

(b) Контакт

(c) Профил

(d) Потребление

(e) Маркетинг и комуникации

(a) Изпълнение на договор с Вас

(b) Информация, необходима за нашите легитимни интереси (да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги, да ги развием и да разраснем своя бизнес)

Да управляваме и защитаваме своя бизнес и този уебсайт (включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, профилактика на системата, поддръжка, отчитане и хостинг на данни)

(a) Самоличност

(b) Контакт

(c) Техническа информация

(a) Информация, необходима за нашите легитимни интереси (да изпълняваме своя бизнес, обезпечаване на администраторски и IT услуги, мрежова сигурност, предотвратяване на измама и в контекста на бизнес реорганизация или занимание по преструктуриране на групата)

(b) Информация, необходима за спазване на законово задължение

Да доставим съответното съдържание на уебсайта и рекламите до Вас и да измерим или разберем ефективността на рекламирането, което Ви предлагаме

(a) Самоличност

(b) Контакт

(c) Профил

(d) Потребление

(e) Маркетинг и комуникации

(f) Техническа информация

Информация, необходима за нашите легитимни интереси (да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги, да ги развием, да разраснем своя бизнес и да информираме за нашата маркетингова стратегия)

Да използваме анализатори на данни за подобряване на нашия уебсайт, продуктите/услугите, маркетинга, връзките с клиентите и опита ни

(a) Техническа информация

(b) Потребление

Информация, необходима за нашите легитимни интереси (да дефинираме типовете клиенти за нашите продукти и услуги, да поддържаме нашия уебсайт актуален и адекватен, да развием своя бизнес и да информираме за нашата маркетингова стратегия)

Да Ви даваме предположения и препоръки относно стоките или услугите, които може да Ви интересуват

(a) Самоличност

(b) Контакт

(c) Техническа информация

(d) Потребление

(e) Профил

Информация, необходима за нашите легитимни интереси (да развием нашите продукти/услуги и да разраснем своя бизнес)

 

Маркетинг

Стремим се да Ви предоставим възможности за избор относно определени употреби на личните данни, особено относно маркетинга и рекламите. Установили сме следните механизми за управление на лични данни:

Промоционални оферти от нас 

Може да използваме Вашите Данни за самоличност, Данни за контакт, Технически данни, Данни за потребление и Данни за профила, за да формираме представа относно какво мислим, че може да желаете или да Ви е потребно или какво може да Ви интересува. Така ние решаваме кои продукти, услуги и оферти може да са подходящи за Вас (наричаме това маркетинг).

Вие ще получавате маркетингови съобщения от нас, ако сте поискали информация от нас или сте закупили стоки или услуги от нас, или ако сте ни предоставили Вашите данни, когато сте се включили в конкурс или сте се регистрирали за промоция, и във всеки от случаите не сте избрали да не получавате този маркетинг.

Маркетинг на трети страни 

Ние ще получим Вашето експресно съгласие за избор, преди да споделим личните Ви данни с която и да било компания извън групата от компании на Megger за маркетингови цели. 

Отписване

Можете да помолите нас или трети страни да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време чрез свързване с нас по всяко време.

Когато се отпишете от получаването на тези маркетингови съобщения, това няма да се прилага за личните данни, които сте ни предоставили в резултат от закупуване на продукт/услуга, регистрация на гаранция, опит с продукт/услуга или други трансакции.

Бисквитки

Можете да настроите Вашия браузър да отказва всички или някои бисквитки за браузър или да Ви предупреждава, когато уебсайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако дезактивирате или откажете бисквитките, имайте предвид, че някои части от този уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация за бисквитките, които използваме, моля, вижте [ВРЪЗКА КЪМ НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ].

Смяна на целта 

Ние ще използваме личните Ви данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако основателно не преценим, че ни е нужно да ги използваме поради друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако желаете да получите обяснение относно това как обработването за новата цел е съвместима с първоначалната цел, моля свържете се с нас.

Ако е нужно да използваме личните Ви данни за несвързана цел, ние ще Ви уведомим и ще обясним правната основа, която ни позволява да направим това.

Моля, отбележете, че ние може да обработваме личните Ви данни без Ваше знание или съгласие, в съответствие с горните правила, когато това се налага или е разрешено по закон.

 

5. Разкривания на личните Ви данни

 

Може да се наложи да споделим Вашите лични данни със страните, заложени по-долу, за целите, изложени в таблицата в параграф 4 по-горе.

 • Вътрешни трети страни, както е заложено в Речника.
 • Външни трети страни, както е заложено в Речника.
 • Конкретни трети страни, като агенции за кредитна информация, агенции за предотвратяване на измами или както иначе може да се изисква по закона.
 • Трети страни, на които ние можем да изберем да продадем, прехвърлим или слеем части от нашия бизнес или нашите активи. Алтернативно може да потърсим начин да придобием други бизнеси или да се слеем с тях. Ако се случи промяна с нашия бизнес, тогава новите собственици може да използват личните Ви данни по същия начин, както е заложено в това известие за неприкосновеност.

Ние изискваме всички трети страни да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират в съответствие със закона. Ние не позволяваме на нашите доставчици на услуги трети страни да използват личните Ви данни за техни собствени цели ние само им разрешаваме да обработват личните Ви данни за посочените цели и в съответствие с нашите инструкции.

 

6. Международни прехвърляния

 

Ние споделяме личните Ви данни в рамките на Megger Group. Това ще включва прехвърляне на данните Ви извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Ние гарантираме, че личните Ви данни са защитени, като изискваме от всички компании в нашата група да спазват същите правила, когато обработват личните Ви данни.

Всеки път, когато прехвърляме личните Ви данни извън ЕИП, ние гарантираме, че се допуска аналогична степен на защита за тях, като гарантираме прилагането на най-малко една от следните защитни мерки:

 • Ние ще прехвърляме личните Ви данни само до държави, за които се счита, че осигуряват адекватно ниво на защита за личните данни от Европейската Комисия.
 • Там, където използваме определени доставчици на услуги, може да използваме конкретни договори, които дават на личните данни същата защита, каквато имат в Европа.
 • Там, където използваме доставчици, базирани в САЩ, ние можем да прехвърляме данни към тях, ако те са част от Щита за личните данни между ЕС и САЩ, който изисква от тях да осигурят аналогична защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ.

Моля, свържете се с нас ако желаете допълнителна информация относно конкретния механизъм, използван от нас при прехвърляне на личните Ви данни извън ЕИП.

 

7. Сигурност на данните

 

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност за предотвратяване на инцидентната загуба, използването или достъпа до Вашите лични данни по неразрешен начин, както и промяната или разкриването на Вашите лични данни. В допълнение ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, представители, изпълнители и други трети страни, които имат служебна необходимост да ги знаят. Те ще обработват личните Ви данни само по наши инструкции и подлежат на задължение за поверителност. 

Въвели сме процедури за справяне с всяко подозирано нарушение на личните данни и ще уведомим Вас и всеки приложим регулатор за нарушение, когато от нас се изисква да направим това по закон.

 

8. Задържане на данните

 

За колко дълго ще използвате личните ми данни?

Ние ще запазим личните Ви данни само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на всякакви правни, счетоводни или отчетни изисквания. 

За да определим подходящия период на задържане за личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреда при неразрешено използване или разкриване на личните Ви данни, целите, за които обработваме личните Ви данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите правни изисквания.

По закон ние трябва да пазим основна информация за нашите клиенти и доставчици (включително Данни за контакт, Данни за самоличност, Финансови данни и Данни за трансакцията) за седем години, след като те престанат да бъдат клиенти за данъчни цели.

При някои обстоятелства Вие може да поискате от нас да изтрием данните Ви: вижте Искане за изтриване по-долу за допълнителна информация.

При някои обстоятелства ние можем да направим личните Ви данни анонимни (така че те повече да не могат да бъдат свързани с Вас) за изследователски или статистически цели, като в такъв случай можем да използваме тази информация неограничено без по-нататъшно известие до Вас. 

 

9. Вашите законови права

 

При определени обстоятелства Вие имате права съгласно законите за защита на данните във връзка с личните Ви данни.

Имате правото да:

Изискате достъп до Вашите лични данни (общоизвестно като „искане за достъп на субекта“). Това Ви дава възможност да получите копие от личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали ги обработваме законосъобразно.

Изискате коригиране на личните данни, които съхраняваме за Вас. Това Ви позволява да бъдат коригирани всички непълни или неточни данни, които съхраняваме за Вас, макар че ние може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Изискате изтриване на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да поискате от нас да изтрием или премахнем личните данни, когато няма приемлива причина да продължим да ги обработваме. Вие също така имате правото да поискате от нас да изтрием или премахнем личните Ви данни, когато сте упражнили успешно правото си да възразите обработването им (вижте по-долу), когато може да сме обработили информацията Ви незаконосъобразно или когато от нас се изисква да изтрием личните Ви данни, за да спазим местен закон. Отбележете обаче, че ние не винаги можем да бъдем в състояние да спазим искането Ви за изтриване поради конкретни правни причини, които ще Ви бъдат съобщени, ако е приложимо, към момента на искането Ви. 

Възразите на обработването на личните Ви данни, когато ние разчитаме на легитимен интерес (или на този на трета страна) и има нещо около Вашата конкретна ситуация, което Ви кара да желаете да възразите на обработването на това основание, тъй като чувствате, че то влияе на фундаменталните Ви права и свободи. Вие също така имате право да възразите, когато обработваме личните Ви данни за директни маркетингови цели. В някои случаи може да демонстрираме, че имаме принуждаващи легитимни основания да обработваме Вашата информация, които отменят Вашите права и свободи.

Изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да поискате от нас да преустановим обработването на личните Ви данни при следните сценарии: (a) ако желаете да установим точността на данните; (b) когато нашето използване на данните е незаконосъобразно, но Вие не искате от нас да ги изтрием; (c) когато искате от нас да съхраняваме данните дори когато повече не го изискваме, тъй като Вие се нуждаете от тях, за да установите, упражните или защитите правни искове; или (d) Вие сте възразили на нашето използване на данните Ви, но ние трябва да проверим дали имаме отменящи легитимни основания да ги използваме. 

Изискате прехвърлянето на личните Ви данни до Вас или до трета страна. Ние ще предоставим на Вас или на избрана от Вас трета страна личните Ви данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Отбележете, че това право се прилага само за автоматизирана информация, за която първоначално сте ни предоставили съгласие да я използваме или когато сме използвали информацията, за да изпълним договор с Вас.

Оттеглите съгласието си по всяко време, когато ние разчитаме на съгласие за обработване на личните Ви данни. Обаче това няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, извършена преди да оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, ние може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ние ще Ви уведомим към момента на оттегляне на съгласието Ви, ако случаят е такъв.

Ако желаете да упражните някое от правата, заложени по-горе, моля да се свържете с нас на горепосочения адрес, за да бъде съобщено на отдела за неприкосновеност на данните, или ни изпратете имейл на адрес meggerdataprivacy@megger.com.

Обикновено не се изисква такса

Няма да Ви се наложи да плащате такса за достъп до личните си данни (или за да упражните някое от другите права). Въпреки това ние можем да начислим основателна такса, ако искането Ви е ясно необосновано, повтарящо се или прекомерно. Алтернативно ние може да откажем да спазим искането Ви при тези обстоятелства.

Какво може да ни е необходимо от Вас

Може да се наложи да изискаме конкретна информация от Вас, за да ни помогнете да потвърдим Вашата самоличност и да се уверим в правото Ви на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите си права). Това е мярка за сигурност, която да гарантира, че личните данни не се разкриват пред лице, което няма право да ги получи. Ние може също така да се свържем с Вас, за да Ви помолим за допълнителна информация във връзка с искането Ви, за да ускорим нашия отговор.

Времеви лимит за отговор

Ние се опитваме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, ако искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ние ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение. 

 

10. Речник

 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНА БАЗА

Легитимен интерес означава интереса на нашия бизнес при провеждане и управление на нашия бизнес, за да имаме възможност да Ви предоставим най-добрата услуга/продукт и най-доброто и най-сигурно преживяване. Ние се уверяваме, че отчитаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху Вас (както положително, така и отрицателно) и правата Ви, преди да обработим личните Ви данни за нашите легитимни интереси. Ние не използваме личните Ви данни за дейности, когато нашите интереси са отменени от въздействието върху Вас (освен ако нямаме Вашето съгласие или по друг начин се изисква от нас или ни е разрешено по закон). Можете да получите допълнителна информация за начина, по който оценяваме своите легитимни интереси срещу всяко потенциално въздействие върху Вас по отношение на конкретни дейности чрез свързване с нас.

Изпълнение на договор означава обработване на Вашите данни, когато това е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или да предприемем стъпки по Ваше искане, преди да сключите такъв договор.

Спазване на законово или регулаторно задължение означава обработване на личните Ви данни, когато това е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение, на което подлежим.

ТРЕТИ СТРАНИ

Вътрешни трети страни

Други компании в Megger Group, действащи като съвместни администратори на данни или обработващи лица и които са базирани по целия свят и предоставят IT услуги и услуги за системно администриране и предприемат отчитане на лидерството.

Външни трети страни

 • Доставчици на услуги, действащи като обработващи лица, които осигуряват IT услуги и услуги за системно администриране на Megger Group.
 • Професионалните консултанти, действащи като обработващи лица или съвместни администратори на данни, в това число адвокати, банкери, одитори и застрахователи, които предоставят консултантски услуги, банкиране, правни, застрахователни и счетоводни услуги.
 • Агенция „Приходи и митници“ на Нейно Величество кралицата на Великобритания, регулаторите и други власти, действащи като обработващи лица или съвместни администратори на данни, които изискват отчитане на дейностите по обработване при определени обстоятелства.
 • Доставчиците трети страни, които могат да доставят стоки и/или услуги на Megger (които могат да бъдат включени в или да образуват част от продуктите или услугите, които Ви доставяме).