Menu
Продукти
Изпитване и диагностика на кабели

Изпитване и диагностика на кабели

Изпитване и диагностика на кабели

Изпитване и диагностика на кабели

Изпитването на кабели е важна част от експлоатацията на електропреносните линии. Една последователна програма за анализ и докладване подобрява значително показателите за надеждност на експлоатационното предприятие. 

 Megger предлага решения за изпитване на кабели в следните видове оборудване: 

Локализация на кабелни повреди

Изпълнявате стъпките от процеса бързо и безопасно, намалявайки престоите на клиента. Имате достъп до цялата необходима информация за вземане на информирани решения през всички етапи от експлоатацията на кабелите.

Специализирани автомобили за изпитване на кабели

По-добра организация на теренната работа по оценка на кабелите със специализиран автомобил, оборудван с набор от инструменти.

Telecom/Datacom 

Гарантирате правилното функциониране на физическия преносен слой, на конекторите и съединителните устройства, и събирате важна информация за свързаността.