Menu
Продукти
Изпитване и диагностика на кабели
Специализирани автомобили за изпитване на кабели

Специализирани автомобили за изпитване на кабели

Специализирани автомобили за изпитване на кабели

Специализирани автомобили за изпитване на кабели

Независимо дали работите на обект, на открито или в градска среда, от решаващо значение е да разполагате с правилното оборудване за локализация на кабелни повреди. Когато нужните прибори са ви под ръка, локализацията става много по-бързо и повредите могат да бъдат отстранени много по-ефективно. 

Специализираните изпитателни автомобили на Megger предлагат решения на предизвикателствата при откриването на повреди в реални условия и във всякакви среди. Нашите мобилни изпитателни решения са разработени в сътрудничество с крайни ползватели, за да изпълняват изискванията на ежедневната полева работа. Автомобилите могат да се приспособяват към потребностите на крайния ползвател, за да изпълняват най-подходящите тестове по линии НН, СрН или ВН.