Menu
Продукти
Изпитване и диагностика на кабели
Оборудване за локализация на кабелни повреди

Оборудване за локализация на кабелни повреди

Локализация на заземяване поради неизправност

Оборудване за локализация на кабелни повреди

Оборудване за локализация на кабелни повреди

Доброто обслужване и управление на жизнения цикъл на кабелите, в което важно значение имат данните от изпитванията, може значително да подобри  показателите за надеждност на експлоатационното предприятие. Следователно, на тази голяма тема се отделя много внимание. Локализацията на кабелни повреди включва редица стъпки, затова процесът трябва да се изпълни максимално бързо и безопасно, за да се сведе до минимум времето, през което клиентите остават без електричество.  
Ние произвеждаме широка гама от прибори, които са разработени с оглед на лесното им използване. Някои от много известните продукти на Megger за локализация на кабелни повреди, включително EZ Thump, Smart Thump и T3090, работят под софтуера E-Tray, които е много лесен за усвояване и използване.  
EZ Thump е особено популярен със своето лесно използване и преносимост. E-Tray добавя уникалната възможност за достъпване и използване на всяка функция през иновативен и интуитивен потребителски интерфейс без необходимост от въвеждане на корекции, тъй като самият софтуер предлага следващата логическа стъпка.  
Защо да предпочетем Megger? 
 Megger е пионер в методите, които използват правоъгълна косинусоидална вълнова форма и са много подходящи за измерване на кабели с големи дължини. Megger работи вече над 100 години, а нашето поделение SebaKMT има над 60-годишен опит в разработването и производството на оборудване за изпитване и диагностика на кабели. От най-компактните рефлектометри (TDR) до специализирани автомобили, оборудвани по спесификация на клиента, ние предлагаме пълен портфейл от продукти за всички възможни проблеми.