Menu
Продукти
Изпитване и диагностика на кабели
Оборудване за локализация на кабелни повреди
Локализация на повреди и изпитването на силови захранващи кабели І Megger (проследяване на кабелни

Локализация на повреди и изпитването на силови захранващи кабели І Megger (проследяване на кабелни

Локализация на повреди и изпитването на силови захранващи кабели І Megger (проследяване  на кабелни трасета и идентификация)

Системите за установяване и локализация на повреди от Megger правят процеса за проследяване на кабелни трасета и идентификация по-бърз и точен. Тези системи са преносими, предназначени за ежедневна работа на място и са предназначени за оператори на комунални услуги от електроснабдяване и телекомуникации до водоснабдяване, железопътни и газови компании. 

Подземни кабели под високо и ниско напрежение могат да бъдат проследени до дълбочина от 5м.</p> <p>Бързото и точно проследяване на трасета е от съществено значение за максимизиране на безопасността на оператора и свеждане до минимум на престоите за потребителя.

Гамата системи за установяване и локализация на повреди от Megger  гарантира, че разполагате с необходимото оборудване, да отговорите на предизвикателствата, свързани с установяване на повреди, които работата на място отправя към вас.