Menu

Локализация на повреди в защитната обвивка на кабели

Локализация на повреди в защитната обвивка на кабели

Локализация на повреди в защитната обвивка на кабели

Обичайна причина за неизправности в кабелите е повреда на защитната пластмасова обвивка (наречена кабелна обвивка). Такива повреди позволяват проникване на вода в кабела, създаваща водно дървовидна деградация и други видове неизправности, дължащи се на корозия. Водно дървовидната деградация е една от първостепенните причини за кабелни повреди, а възможността за идентификация на такива повреди е жизнено важна в процеса за изпитване на кабели. </p> <p>Локализацията на повреди в обвивката на кабели е една от последните стъпки в изпитването на кабели, извършвана след установяване съществуването на кабелна повреда, посредством идентификационна процедура, базирана на специфичните променливи за вашия обект и типа на системата, с която работите. След установяване на кабелната повреда,  местоположението на повредата се определя с процедура за предварителна локализация. Локализацията на повреда в кабелната обвивка е последния етап на този процес, точно посочващ повредата на място.

Повредите могат да бъдат локализирани с локатори за късо към земя, които пропускат тестов ток през кабела и измерват градиента на напрежението в точката, в която той излиза към земя.

Съществуват опасности, присъщи за повреди в обвивката на кабели, които значително се повишават в сценариите с високи напрежения. 

При възможност за токова утечка към земя е възможно веригата да се затвори пред вторичен кабел, намиращ се наблизо, което да предизвика съпътстващи щети.