Menu

Локализация на заземяване поради неизправност

Локализация на заземяване поради неизправност

Установяването на повреди, свързани със заземяване в системи за пренос на електроенергия или сигнали, е от съществено значение за критични приложения като железопътни електропроводи, болници, електростанции и други промишлени съоръжения. С използване на нискочестотен сигнал, индуктивни датчици и компенсиран сигнал, потребителите могат да установят заземяване поради неизправност във всякакви кабели.