Menu
Продукти
Изпитване и диагностика на кабели
Оборудване за локализация на кабелни повреди
Източник на нискочестотни колебания (тъмпер) и локализация на повреди в кабели

Източник на нискочестотни колебания (тъмпер) и локализация на повреди в кабели

Източник на нискочестотни колебания (тъмпер) и локализация на повреди в кабели

Цялата гама оборудване за локализация на кабелни повреди Megger’s е разработена и произведена в съответствие с най-високите стандарти за качество и способна да извършва пълният диапазон диагностика изпитвания за установяване местоположението на кабелни повреди и диагностика в среда на ниско и високо напрежение.

Изпитването на кабели може да бъде разделено на различни етапи от процеса, като се започне от изпитване с динамичен рефлектометър за търсене на входен сигнал по линията или в случаи с високо съпротивление, изпитване VLF. Тези изпитвания ще идентифицират повреда, позволявайки ви да продължите към предварителна локализация. В някои повреди с ниско съпротивление това ще възникне заедно с идентификация чрез TDR.

Предварителната локализация включва идентификация на участъка, в който се намира повредата. Ако това се изисква като отделен етап – както е в случая с повреди с високо съпротивление – е подходящ метода дъгово отражение (ARM), използван съвместно с генератор за вълна със свръхнапрежение, наричани също ‘тъмпер’.

Вследствие на отклоненията в кабелните трасета дори по точните локатори за предварителна локализация често не работят с необходимата точност в реални условия. Определянето на точното местоположение на повредата изисква детекция на акустичен пробой или в случай на късо съединение и други не-звукови пробои, аудио честотна система или импулсно правотоково напрежение с приемник на скокообразно напрежение.