Menu

Динамични рефлектометри

Динамични рефлектометри

Динамични рефлектометри

Динамичните рефлектометри (TDR) се използват за детекция на кабелни повреди и предварителна локализация. Тази форма на изпитване на кабели се извършва посредством предаване на входен сигнал към кабела и прослушване на отраженията на сигнала. Ако кабелът е с равномерен импеданс и правилно натоварен, тогава няма да има отражения и входният сигнал ще бъде погълнат в края на кабела от товара. Ако съществува кабелна повреда, тогава част от входния сигнал ще се отрази обратно към динамичния рефлектометър TDR. 

Върху високоволтови кабели може да се възприеме методът с дъгово отражение с динамичен рефлектометър, заедно с филтър и генератор за вълна със свръхнапрежение (тъмпер) за идентификация на кабелни повреди с високо съпротивление (100 ома или по-високо). 

Важно е кабелните повреди да се идентифицират и адресират бързо и ефективно; в открит високоволтов HV кабел съществува възможност за допълнителен компрометиране на резултатите вследствие прекомерна влажност на почвата и потенциал за възникване на късо с друг кабел. Това може да доведе до вторични щети и продължителен принудителен престой.