Menu

Принадлежности

Cable testing accessories

Оборудването за изпитване на въздушни линии на Megger се концентрира върху важността да се гарантира, че поетапното въвеждане е правилно.

PVS1000 е иновативен метод за определяне на фазата в областта на разпределението на електроенергията, което е основно изискване за безопасна и надеждна работа на електроенергийната мрежа. Това покрива всички нива на напрежение от разпределение на ниско напрежение до високоволтови предавателни системи.

Междувременно DETEX предлага по-конвенционален метод за определяне на фазите.