Menu

Детекция и картиране на частични разряди

Детекция и картиране на частични разряди

Изпитването за частични разряди (РD) е важно за измерване на много ниски стойности на разряди, възникващи в малки празни пространства в съвременните изолационни материали. За отчитане на такива малки частични разряди, един от най-чувствителните измервателни методи в електрическата промишленост е изпитването за частични разряди - РD. За XPLE кабели например, типична приемлива стойност за кабел под средно напрежение в стандартна електрическа система ще бъде 5pC или 10-12 кулона, което изисква измервателно оборудване с висока чувствителност.

Megger има дълга история в производството и доставката на оборудване за PD изпитвания на множество известни промишлени организации за изпитване на трансформатори и кабели. Тези тестери за частични разряди под високо напрежение могат да служат за контрол на качеството при производство на продукти или анализ и картиране на съоръжения на място при почти всяко напрежение, което клиентът изисква.  

Системи за изпитване и контрол  на частичен разряд могат да бъдат доставени и под формата на лабораторно оборудване за високо напрежение 3 или преносими продукти за диагностика.

Широка гама от продукти на Megger’s – от самостоятелни монитори до цялостни лабораторни системи за изключително високи напрежения  (EHV) – осигуряващи възможност за измервания с висока чувствителност.