Menu

Диагностика tanDelta

Диагностика tanDelta

Тестерите Tan Delta, предлагани като самостоятелни или инсталирани в микробус системи, са все по-популярни компоненти в процедурите за изпитване днес. Известно и като изпитване за коефициент на мощност и коефициент на разсейване, тези съвременни инструменти предоставят на потребителя широк диапазон от резултати за качествена оценка на кабели като преценка за степента на деградация и очакван експлоатационен живот на системи под средно и високо напрежение. Обичайните тестови напрежения, подавани от тестерите Tan Delta, варират от 30V до 60kV, но могат да бъдат и дори по-високи, когато се използват като мост с вътрешно захранване като CDS.