Menu
Продукти
Изпитване и диагностика на кабели
Изпитване на далекосъобщително оборудване

Изпитване на далекосъобщително оборудване

Изолационни тестери за телекомуникационни инженери

Изпитване на далекосъобщително оборудване

Прецизното оборудване за измерване на далекосъобщителни съоръжения е изключително важно за работата на инженера по изпитване и монтаж. Megger е в тази индустрия още от зараждането й, за да помага на вас и вашите клиенти в работата по осигуряване на свързаност, надеждност и обслужване. 

Гамата от прибори включва анализатори на медни жила, TDR, тестери на изолации и непрекъсваемост, тестери на батерии, измерватели на заземителни системи и ръчноносими анализатори на експлоатационните характеристики на мрежата. 

Моделът на комуникационните системи изисква от вас да работите по петте слоя – физически, информационен, мрежов, преносен и приложен. Изпитателното оборудване на Megger осигурява правилната работа на физическия преносен слой, на свързващите и присъединителните устройства, като едновременно с това предоставя важна информация за свързаността от присъедините устройства, която улеснява обслужването на останалите слоеве.