Menu

Измерватели на височината на кабели

Измерватели на височината на кабели

Измервателите CHM на височината на кабелите са лесни за употреба, ръчните устройства, които използват ултразвук, за да определят височината на до шест кабели и жици разположени във въздуха.

Те са предназначени за измерване на просветването на кабела, с височина на пространството до кабелите до 23 м, като отделни продукти са предназначени за пазарите на електроенергия и телекомуникации. Като безопасна алтернатива на телескопичните пръчки, в случая няма физическа връзка с кабелите.