Menu

Измерване на ниско съпротивление или непрекъсваемост

Измерване на ниско съпротивление или непрекъсваемост

Тези много точни и лесни за работа инструменти измерват съпротивление с резолюция фина около 0,1 микро-ома. Цифровите микроомметри и DLRO измерват съпротивлението на контактите на ключовете и прекъсвачите, рамковите връзки на самолетите и железопътните и тръбопроводните връзки, за да назоват само някои от приложенията. Megger разполага с модели за изпитване, използващи тестови токове от 0,5 mA до 200 ампера, покриващи множество приложения, изискващи прецизни измервания с ниска устойчивост.