Menu
Продукти
Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи

Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи

Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи

Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи

Мрежовите прекъсвачи са едни от най-критичните обезопасителни устройства в електрическите системи. Редовното им обслужване е изключително важно за поддържането на максимална надеждност.

Ефективното поддържане на мрежовия прекъсвач изисква добре организирани и точни тестове. Много важна е възможността за прецизно съпоставяне на резултатите от тестовете на мрежовия прекъсвач с предишни резултати.

Това изисква текущите тестовете да се провеждат по едни и същите методики и условия като предишните. В тези случаи сравненията дават ясна представа за всички отклонения и промени, за да се прецени дали прекъсвачът може да остане в експлоатация или да бъде изведен от експлоатация за допълнителни анализи.  Трябва да има възможност за подробно валидиране на тестовете, което на свой ред позволява лесното им сравняване с резултати от други изпитвания.

Приборите TM1800 и EGIL в съчетание със софтуера CABA Win заслужиха репутацията си на еталони за анализ на мрежови прекъсвачи.