Menu
Продукти
Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи

Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи

PD тестване на арматура, разединители и изолатори

PD тестване на разпределителни уреди (AIS / GIS / GIL)

Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи

Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи

Мрежовите прекъсвачи са едни от най-критичните обезопасителни устройства в електрическите системи. Редовното им обслужване е изключително важно за поддържането на максимална надеждност.

Ефективното поддържане на мрежовия прекъсвач изисква добре организирани и точни тестове. Много важна е възможността за прецизно съпоставяне на резултатите от тестовете на мрежовия прекъсвач с предишни резултати.

Това изисква текущите тестовете да се провеждат по едни и същите методики и условия като предишните. В тези случаи сравненията дават ясна представа за всички отклонения и промени, за да се прецени дали прекъсвачът може да остане в експлоатация или да бъде изведен от експлоатация за допълнителни анализи.  Трябва да има възможност за подробно валидиране на тестовете, което на свой ред позволява лесното им сравняване с резултати от други изпитвания.

Приборите TM1800 и EGIL в съчетание със софтуера CABA Win заслужиха репутацията си на еталони за анализ на мрежови прекъсвачи.