Menu
Продукти
Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи
Системи за анализ на мрежови прекъсвачи

Системи за анализ на мрежови прекъсвачи

Системи за анализ на мрежови прекъсвачи

Когато релейната защита открие неизправност, например късо съединение или претоварване, тя изпраща изключващ сигнал до мрежовия прекъсвач. Прекъсвачът трябва да сработи както е предвидено и да прекъсне тока максимално бързо, защото в противен случай може да настъпи тежка авария. Щетите, причинени заради неизправен прекъсвач, могат да са катастрофални за цялата електрическа система.

Тъй като прекъсвачите могат да бездействат с месеци и дори години, редовното им изпитване е важен фактор за предотвратяване на неизправности и аварии. Правилното функциониране на прекъсвача зависи от редица отделни компоненти, които трябва да бъдат калибрирани на редовни интервали, за да се гарантира пълното и успешно прекъсване на тока при задействане. Лошо поддържаният прекъсвач може да не сработи при получаване на тригерен сигнал от релейната защита.

Изборът на правилния прибор за изпитване на мрежови прекъсвачи е комплексен процес, той като видовете изпитвания варират за различните типове прекъсвачи. Megger с удоволствие ще ви помогне да изберете правилния продукт за вашите изпитателни изисквания. Молим обърнете се към нашата Група за технически поддръжка, която е готова да ви съдейства.