Menu
Продукти
Оборудване за изпитване на мрежови прекъсвачи
Изпитване на въвеждане на първичен ток

Изпитване на въвеждане на първичен ток

Изпитване на въвеждане на първичен ток

Зареждането с първичен ток се използва в изпитванията на силнотокови/ВН системи, които се използват в големи  електрически съоръжения като подстанции. На  първичната страна на системата, например върху мрежовия прекъсвач, се прилага силен ток (между 100A и 20,000A в зависимост от характеристиките системата и изискванията на изпитването). Целта е да се установи поведението на системата при различни нива на токов товар.

Зареждането с първичен ток е подходящо за изпитване на релета за защита от претоварване, които са свързани с мрежовия прекъсвач. Въвеждайки ток в системата, можем да измерим дали прекъсвачът ще сработи или откаже, и колко дълго веригата остава под напрежение, преди да бъде прекъсната.

Мрежовите прекъсвачи могат да бездействат дълго време, а отказът им при активиране може да причини катастрофални щети по електрическата система. Изпитването с първичен ток на прекъсвач, който не сработвал продължително време, е най-добрият начин за възпроизвеждане на реалните работни условия при токов пик.