Menu
Продукти
Изпитване на изолации
АС тестове на изолации

АС тестове на изолации

АС тестове на изолации

АС тестове на изолации

Променливотоковите (АС) изолационни тестове са популярен отговор на нарастващите изисквания на промишлеността, енергетиката и бита. За да отговорят на тези изисквания изолационните материали трябва да бъдат с по-висока ефективност; за да отговори на изискването за минимална приемлива стойност на изолационно съпротивление, по-ефективното оборудване изисква по-малко изолационни материали  На свой ред кабелите стават все по-малки и леки. Независимо от това, при изпитване в определени условия на натоварване като DC изпитване, кабелите с обвивка от полиетилен с напречни връзки (XLPE) могат бързо да деградират.  Променливотоковото (АС) изпитване на изолация предлага идеалното решение за изпитване на тези олекотени кабели. АС изпитването на изолация по-добре симулира ежедневното натоварване под които работят електрическите системи, включващи честоти 50/60 херца, без да предизвиква пробив на ситуацията, характерно за правотоковото (DC) изпитване. Освен това, когато се използва за изпитване с превишаващ потенциал до съгласувано приемливо изолационно съпротивление, АС изпитването не се отразява на качествата на кабелите XLPE.  Поради променливостта на АС тока, с АС изпитванията е възможно да бъдат измерени много повече параметри. Тези допълнителни параметри включват коефициента на мощността и Tan Delta стойности, както и модерни диагностични методи като анализ на суип честотни характеристики, цифрови честотни характеристики и спектроскопия на честотна област. Ето защо АС изолационните изпитвания могат да се използват за контрол на състоянието на променливотово оборудване.  Все пак, необходимостта при АС диелектрични изпитвания трябва да се подават реактивни и резистивни токове към изпитваните съоръжения, води до по-големи размери на оборудването в сравнение с устройствата за DC изпитване. По-нискочестотните АС тестери могат да предложат по-малки габарити, което ги прави приложими за използване на място.