Menu
Продукти
Изпитване на изолации
DC диагностични тестове на изолации
DC диагностични тестове на изолации

Състоянието на диагностичното изпитване на изолация днес е продукт на стогодишно постоянно развитие. Когато в края на 19 век Сидни Евършед бе пионерът извършил първите изпитвания на изолация, единствените измерими стойности са били изолация при напрежение от 500V и базово изпитване за непрекъсваемост. С времето методи за изпитване на изолация се развиват непрекъснато, за да не изостават от технологиите за изолация. От електроника и битово окабеляване до генератори и системи за пренос на енергия, всички видове изолация трябва да работят при минимална безопасна стойност.   Диагностичното изпитване на изолация осигурява най-съвременни методи за измерване за точно отчитане на състоянието на днешната висококачествена изолация и отговаря на съвременните електрически стандарти. Тези електрически стандарти са приложими за изпитване на кабели, генератори, прекъсвачи и много други електрически системи, в които качеството на изолацията около проводниците трябва да бъде максимално. За всяка система, Megger притежава продукт, най-подходящ за извършването на всеобхватни диагностични изпитвания на изолацията. Нашите продукти са допълнени от специализиран софтуер, който записва всички измервания и данни, и облекчава процеса на обработка на информацията.