Menu
Продукти
Изпитване на изолации
DC тестове на пренапрежения или пробивни напрежения

DC тестове на пренапрежения или пробивни напрежения

DC тестове на пренапрежения или пробивни напрежения

Защитата срещу свръхнапрежение е от решаващо значение за дългосрочното изправно състояние на всеки кабел. Изпитването със свръхнапрежение от прав ток (известно също и като изпитване за издържливост) е най-популярният метод за оценка на общото състояние и интегритет в енергетиката, промишлеността и бита. Този метод се отличава с редица важни предимства:   Кратковременно подаване на захранване със свръхнапрежение, което типично се изразява много кратък пик, може да бъде лесно симулирано с оборудването за правотоково изпитване за издръжливост. Оборудването за правотоково изпитване за издържливост обикновено е по-малко и леко от еквивалентния променливотоков тестер. Тъй като оборудването за изпитване със свръхнапрежение обикновено се използва в полеви условия, възможността за лесно транспортиране на тестера е от особена важност. Друга значително предимство е, че изпитването с DC свръхнапрежение е популярен метод от много време, така че за него има множество налични исторически данни от различни технически органи. Справката с тези данни позволява на оператора да следи качеството посредством анализ на тенденциите. Чрез редовно актуализиране на тези данни, състоянието на изолацията и нейната цялост могат да бъдат проследени за неопределен период от време.   Независимо от това изпитването с DC свръхнапрежение не винаги е перфектна симулация на натоварванията, които енергийните системи трябва ежедневно да издържат. Например, в работно състояние множество енергийни системи са изложени на честоти 50/60 херца, които не винаги са точно представени. За условия като тези се препоръчва използване на променливотоков тестер.