Menu
Продукти
Изпитване на изолации
VLF тестове на изолации

VLF тестове на изолации

VLF тестове на изолации

VLF изпитването използва много ниски честоти, като част от обслужването на кабел за променлив ток. VLF тестерите са по-малки и практични от тестерите AC но подават същата мощност както 50 Hz мрежови устройства. Тази комбинация от размер и мощност прави изпитването на кабели с много ниска честота (VLF) перфектното решение за изпитване на по-дълги секции кабели и апарати.    В целият свят променливият ток (АС) е стандарт за прехвърляне на електроенергия, обикновено с честоти 50 или 60 херца. В същото време електрозахранването на железопътни линии и въздухоплавателни средства може да използва 162/3 от 400Hz, което също е ток със синусоидално изменение на напрежението. Изпитването с много ниски честоти VLF е идеално за работа с тези параметри.

Въпреки това предаването на електроенергия с променлив ток не е толкова ефективно като правия ток: докато всички електропреносни линии и кабелни мрежи оказват страничен ефект върху захранващото правотоково напрежение вследствие на загуби от съпротивление, нивото на капацитивни загуби е дори още по-високо. Това до голяма степен се дължи на присъщата връзка между фазите. В резултат генериращите системи трябва да подават достатъчно енергия за да отговорят на потребностите на потребителя и същевременно да компенсират големите загуби, произтичащи от процеса на пренос. Малките размери и високата мощност на тестера VLF спомага за разрешаване на практическия проблем от загубите при пренос по време на изпитване AC на много дълги кабели или апарати на място.

Това оборудване елиминира необходимостта от генериране на енергия на място, големи понижаващи трансформатори или използване на захранване от генерираща компания за захранване на изпитваните обекти.

Поради факта, че VLF изпитването използва работна честота от 0,1Hz в сравнение с 50/60Hz, изисквани обикновено за пренос, физическите размери на тестера VLF са значително намалени. Това което е от критична важност е, че изпитваният обект пак получава сигнал със синусоидално напрежение, с какъвто ще работи в ежедневната си работа, но размера на тестовото оборудване е значително по-малък.