Menu
Продукти
Нисковолтови тестери
Изпитване на контури и ДТЗ

Изпитване на контури и ДТЗ

Изпитване на контури и ДТЗ

Тестерите на Megger за изпитване на електрически контури, предлагат както традиционните методи за измерване, така и най-модерната технология без изключване на RCD”. Тези продукти се използват за определяне на очаквания ток на късо към земя, представляващ максималният ток, който може да протече при повреда на късо съединение фаза-земя в дадена инсталация, както и за определяне на очаквания ток на късо съединение, представляващ максималният ток, протичащ в случай на късо фаза-неутрална повреда. Тестерите Megger RCD предлагат автоматизирано провеждане на всички 5 RCD теста, изисквани от регламентите за окабеляване, и представляват стабилен и надежден инструмент за RCD изпитвания.