Menu

Микроомметри

Микроомметри

Тези прибори на Megger с висока точност, улеснена работа, позволяват измерване на съпротивление с резолюция до 0,1 микроом. Цифровите микроометри и DLRO измерват контактно съпротивление на превключватели и прекъсвачи, връзки в корпуси на самолети, железопътни и тръбопроводни съединения, като това са само някои от множеството други приложения. Megger предлага модели за изпитване с токове от 0,5 mA до 200 А, обхващащи множество приложения, които изискват прецизно измерване на ниски съпротивления.