Menu
Продукти
Нисковолтови тестери
Преносими тестери на електроуреди (РАТ)

Преносими тестери на електроуреди (РАТ)

Преносими тестери на електроуреди (РАТ)

В отговор на непрекъснато нарастващите потребности на промишлеността Megger предлага усъвършенствана линия от системи за изпитване на електрооборудване.  В днешната конкурентен отрасъл за разработка на електронни изделия, нямате възможност за избор, когато става въпрос за стандартите за безопасност на вашите продукти. Правителствените инициативи изискват всички нови електрически продукти, за битова и професионална употреба, да отговарят на строги стандарти. А вие трябва да сте защитени срещу потенциални отговорности и загуби. Но вие имате право на избор, когато трябва да направите разлика между уредите за изпитване. Уредите на Megger за проверка на електрическа безопасност са синоним на качество и надеждност. Когато става въпрос за безопасността на хора, трябва да сте уверени, че вашето тестово оборудване е най-честият избор за осигуряване на съответствие и производителност. Уредите на Megger са разумният избор при изпитвания за безопасност и съответствие със стандартите OSHA. Линията на Megger за изпитване на електрически уреди се доставя с най-важното - доказано качество и съвършенство, обещание за безопасност и удовлетвореност.