Menu

TDR рефлектометри

Time domain reflectometers

Независимо дали локализират кабелни неизправности или тестват целостта на комуникационните, захранващи или управляващи кабели, TDR от Megger осигуряват бързи и точни резултати. Всяко устройство е безопасно, ниско напрежение тестер, което може да се използва на практика за всички видове кабели, независимо от тяхната мощност.