Menu
Продукти
Нисковолтови тестери
Откриване на инженерни мрежи и течове

Откриване на инженерни мрежи и течове

Откриване на инженерни мрежи и течове

Внимателната подготовка на обекта, за да сте сигурни, че знаете откъде преминават всички комунални линии, се отплаща с избягване на инциденти, свързани с неволното им прекъсване по време на изкопни работи. Еднакво важно е ранното откриване на малки течове на вода в тръбопроводи от екипа за поддръжка на инфраструктурата, което може да предотврати прекъсване и щети, предизвикани от твърде късно откриване на повредата.