Menu
Продукти
Изпитване на релета и защити

Изпитване на релета и защити

Изпитване на релета и защити

Изпитване на релета и защити

Множеството защитни функции на съвременните релейни защити изискват ново поколение изпитателно оборудване и софтуер за цялостен анализ на работата на тези защити в реални условия. Всеки аспект от изпитването на релета може да бъде обхванат с фамилията от прибори на Megger за изпитване на релейни защити.

Още 1984 г., когато разработи първата управлявана от софтуер система за изпитване на релета, Megger е лидер в този сектор. Компанията ни продължава да доставя различни модели – от компютъризирани до ръчно управлявани прибори в преносими и лабораторни формати – за да отговори на всички изисквания по изпитването на релейни защити.