Menu
Продукти
Изпитване на релета и защити
Допълнителни измервания на релета (защитни системи)

Допълнителни измервания на релета (защитни системи)

Допълнителни измервания на релета (защитни системи)

Пълната гама на Megger от продукти за изпитване на релета включва прибори за зареждане с първичен силен ток, измерване на фазов ъгъл, GPS таймери за изпитване на защитата от двата края на електическата линия и усилватели на релен ток.