Menu

Релеен софтуер

Релеен софтуер

Релеен софтуер

Авангардният софтуер на Megger за изпитване на релета е създаден, за да улесни тези сложни изпитвания.  Интуитивни цветни графики с голяма библиотека от цифрови и електромеханични процедури от производители на релета по целия свят.