Menu
Продукти
Съпротивления, батерии и качество на мощност
Оборудване за изпитване на батерии

Оборудване за изпитване на батерии

Оборудване за изпитване на батерии

С нарастващата зависимост от системите за резервно захранване с акумулаторни комплекти и непрекъснато нарастващата цена на акумулаторите за смяна, приборите и софтуерните системи, които могат да измерват, проследяват тенденция и управляват жизнения цикъл на акумулаторните клетки, се превръщат в икономически ефективна възможност. Съществуват две методологии за изпитване на акумулаторни батерии.  Първата с измерване на импеданс е изпитване по време на работа и може да се прилага често за определяне на отделни слаби клетки преди те да се повредят.  Втората е изпитване с разреждане на акумулатора, обикновено се извършва след като е изключен от работа като се измерва изхода на целия акумулатор в условия с товар. Това ще покаже какво ще се случи, ако акумулаторът бъде натоварен.  Повечето от акумулаторните системи включени в паралел и разполагат с монитори за утечки към земя и изключватели при късо към земя. Детекторът на дефектно замасяване позволява проследяване на повредени вериги в сложни паралелно свързани системи.