Menu
Продукти
Съпротивления, батерии и качество на мощност
Наблюдение на води и откриване на течове

Наблюдение на води и откриване на течове

Utility service and leak detection

Добре обособен сайта Ви подсигурява възможност със сигурност да знаете къде могат да се изпълни плащане на всички комунални услуги, като се предотвратяват скъпи инциденти при повреди.

Също така ранното откриване на малък теч на вода в работата на тръбите от екипа за управление на съоръженията може да предотврати прекъсването и щетите, причинени от късното откриване.