Menu

Изпитване на електромери

Изпитване на електромери

С изискванията за тестване на съвременните модерни системи е от съществено значение да се възползвате от новите технологични характеристики на тестовото оборудване Multi-Amp watthour meter. Независимо от обема на вашата работа, ще откриете, че Megger предлага набор от инструменти за тестване на измервателни уреди от преносими измервателни уреди до модерни тестови системи, осигуряващи истински трифазни и еднофазни възможности за тестване.