Menu
Продукти
Тестери на трансформатори
Изпитване на токови трансформатори

Изпитване на токови трансформатори

Изпитване на  токови трансформатори

Необходимостта от комплексна програма за изпитване на токови трансформатори става очевидна, ако погледнем каква е алтернативата: катастрофални щети при неизправност на трансформатора. Повреда водеща до отваряне на вторичната страна може да доведе до това първичният ток да пробие изолацията и причини късо съединение в намотката. </p> <p> Оборудването на Megger за изпитване на ТТ ви позволява да прилагате цялостни програми за изпитвания и поддръжка с цел отстраняване на проблемите преди те да предизвикат аварии. Редовното изпитване и диагностика на вашите ТТ следва да включва тестове за насищане и установяване на точките на пречупване в съответствие със стандартите на IEEE или IEC, проверка на трансформаторното съотношение за добиване на увереност, че е съотношението между напреженията е в очакваните параметри и измерване на изолационното съпротивление на ТТ.

Изпитването на насищане установява номиналната точка на пречупване по IEEE или IEC, тоест точката, при която трансформаторът повече не може да извежда ток в заденото съотношение.

Проверката на трансформаторното съотношение се извършва чрез сравняване на напрежението, подадено на вторичната намотка, с резултативното напрежение върху първичната намотка.

При изпитването на съпротивление се въвежда тестово напрежение, измерва се постоянният ток и съпротивлението се изчислява с корекция по температура.