Menu
Продукти
Тестери на трансформатори
Изпитване на трансформаторни изолации

Изпитване на трансформаторни изолации

Изпитване на трансформаторни изолации

Основните методи за оценка на място на състоянието на активните изолационни компоненти и гилзи на трансформатора включват: 1) съотношение фактор на мощността/тангенс δ, 2) съотношение променливо-честотен фактор на мощността/тангенс δ (1 – 500 Hz), 3) диелектрична честотна характеристика (DFR) и 4) измерване на съдържанието на влага в масла (за трансформатори).

Традиционното съотношение фактор на мощността/тангенс δ дава известна полезна информация за оценка на изолацията, но анализът може да е непълен, затова разчитането само на този метод прави успеха на програма донякъде зависим от добрия късмет. Една по-подробна и надеждна програма за изпитвания трябва да включва също така измерване на съотношението  променливо-честотен фактор на мощността/тангенс  δ и на диелектрична честотна характеристика (DFR).

Съотношението  променливо-честотен фактор на мощността/тангенс δ допълва измерването на фактор на мощността/тангенс δ, давайки възможност за установяване на индивидуалния за всяка система коефициент на корекция по температура (ITC) и като цяло осигурява по-добър диагностичен скрининг. DELTA4000 автоматично извежда  ITC за всеки трансформатор и създава увереност, че съотношението фактор на мощността/тангенс  δ е правилно нормирано към 20°С. Лесният за използване софтуерен интерфейс на PowerDB намалява времето за усвояване на DELTA4000 и за правилно провеждане на тестовете.

Междувременно измерването на диелектрична  честотна характеристика (DFR) дава много прецизна и надеждна оценка на съдържанието на влага в изолацията и на проводимостта на маслото. По-задълбоченият преглед на метода DFR показва защо той е по-добър от традиционното измерване на влага в масла, при което влажността на целулозата се изважда от измерената влажност на маслото.

IDAX на Megger е най-добрият в класа си анализатор на диелектрични характеристики и единственият прибор, който може да извършва реални измервания на FDS (което е предпочитаният метод за DFR поради високата устойчивост на шум) по целия диапазон до 0,1 mHz за рекордно кратко време.

Важен аксесоар към IDAX е VAX – усилвател, който повишава изходния сигнал от IDAX до 2 kV. Това е важно за получаване на надеждни измервания на влажността при нискокапацитивни образци, каквито са ТТ.