Menu

Resonating inductor

Capacitance range extender

Документи за продуктите
  • Разширява диапазона на тестери за капацитивно съпротивление и коефициент на диелектрични загуби (фактор на мощност)
  • Възможност за настройка на капацитивни съпротивления до 1µF при 10 kV
  • Ръчен регулатор за настройка
  • Уред за показване на позицията на сърцевината на индуктора
  • Големи колела и ръкохватки за улеснено транспортиране

Резониращият индуктор е принадлежност, предназначена за използване с полу-автоматичния 12 kV тестер с разширен диапазон за капацитивно съпротивление и коефициент на диелектрични загуби, или с автоматизирания тестер за коефициент на изолационна мощност (серия DELTA).

Резониращият индуктор се използва за разширяване на диапазона на капацитивност на тези тестери и не може да се използва със стандартния 12 kV тестер за капацитивно съпротивление и коефициент на диелектрични загуби.

Резониращият индуктор се свързва в паралел с вътрешното захранване на тестера. Колелото за ръчно регулиране на резониращия индуктор променя индуктивността за настройка на паралелната верига за минимален товарен ток.

Когато се използва с полу-автоматичния 12 kV тестер с разширен диапазон за капацитивно съпротивление и коефициент на диелектрични загуби или серията DELTA, резониращият индуктор разширява кратковременната мощност на захранването от 200 mA до 4 A. Това капацитивно съпротивление е подходящо за изпитване на капацитивни товари до 1 µF при 10 kV.