Menu
Помощ
Техническа библютека
DCM305E Щипков тестер за утечка към земя

DCM305E Щипков тестер за утечка към земя

Токовете, които текат към земята, се наричат токове на утечка и обикновено са много малки, обикновено < 1 mA. Но тъй като количеството ток, което е необходимо, за да предизвика болка или увреждане на човек или животно, също е малко, при проектирането на електрическата верига тези токове трябва да бъдат ограничени до безопасни стойности. Ако това не е възможно, трябва да се монтира 30 mA RCD (устройство за остатъчно електричество) или 30 mA RCBO (устройство за остатъчно електричество със защита от претоварване) за лична защита

Изтегляне на PDF